Devolveranme o importe dun voo cancelado?

A aerolínea non pode impor a aceptación dun bono canjeable e debe efectuar o reembolso do diñeiro do billete nun prazo de sete días desde que o pasaxeiro o solicite.

Cales son as probas que se esixen para pasar a ITV

Todos os vehículos deben someterse á Inspección Técnica de Vehículos (ITV). A periodicidade depende da antigüidade do vehículo. Os automóbiles e as motocicletas deben pasar a ITV catro anos despois da súa matriculación. A partir de entón, a inspección debe efectuarse cada dous anos; unha vez alcanzan a década, a ITV requírese anualmente. No caso …

Prepara as vacacións coa túa mascota

Preparar as vacacións coa túa mascota convértese nunha tarefa complicada. Por sorte cada vez hai máis hoteis que admiten animais de compañía nas súas dependencias e pódese elixir entre hoteis de máis ou menos calidade en función da economía do dono e da educación do animal. Tamén temos que ter en conta o movemento pet-friendly, …

Actualización sobre a Lei de Benestar Animal

A nova normativa establece numerosos cambios que afectan directamente tanto a quen xa teñen mascotas como a aqueles que queiran facerse cargo dun animal doméstico.

Todas as persoas cun can ao seu cargo deberán contratar un seguro de responsabilidade civil fronte a terceiros, que cubra as posibles lesións que poida ocasionar a outras persoas ou animais.

Garantía de electrodomesticos

A modificación da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios recolle a ampliación dos prazos de garantía.

Non fará falta presentar o seguro do coche na ITV: comprobarase directamente no Rexistro da DXT

A ITV cambia este ano. Despois de augurar que, a partir do 2022, ía ser obrigatorio presentar un xustificante que demostrase que o vehículo estaba protexido con, polo menos, unha póliza de danos a terceiros, AECA-ITV desmentiu que isto vaia ser así.

Estes son os trámites que debes facer para dar de baixa o coche

Pode que o teu coche teña moitos anos ou que decidas cambiarte a un híbrido ou eléctrico, xa que as restricións de mobilidade para determinados vehículos son cada vez maiores.

Nunha catástrofe natural, quen asume os danos?

En España a cobertura destes danos asúmea o Consorcio de Compensación de Seguros.

Cobre o seguro de vida o falecemento por suicidio? Depende do caso

A pesar de que a lei exclúe esta opción durante o primeiro ano, existen circunstancias que poden obrigar á aseguradora a pagar a póliza