Primero EROSKI sustapenaren baldintzak

SUSTAPENAREN OINARRIAK

Sustapen hau baliozkoa da:

75 urtetik beherako EROSKI club bazkideentzat. NAHITAEZ EROSKI club txartelaren titularrak agertu beharko du asegurudun gisa
polizan. Asegurudun berritzat hartzen da sustapen hau kontratatu aurreko 6 hilabeteetan beste Sanitas poliza batean egon ez dena.
Sustapen hau ezin zaie poliza kolektiboei aplikatu.