Em retornaran l’import d’un vol cancel·lat?

L’aerolínia no pot imposar l’acceptació d’un bo canviable i ha d’efectuar el reemborsament dels diners del bitllet en un termini de set dies des que el passatger el sol·liciti.

Actualització sobre la Llei de Benestar Animal

La nova normativa estableix nombrosos canvis que afecten directament tant als qui ja tenen mascotes com a aquells que vulguin fer-se càrrec d’un animal domèstic.

Totes les persones amb un gos al seu càrrec hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers, que cobreixi les possibles lesions que pugui ocasionar a altres persones o animals.

Garantía d’electrodomèstics

La modificació de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris recull l’ampliació dels terminis de garantia.

Prepara les vacances amb la teva mascota

Preparar les vacances amb la teva mascota es converteix en una tasca complicada. Per sort cada vegada hi ha més hotels que admeten animals de companyia en les seves dependències i es pot triar entre hotels de més o menys qualitat en funció de l’economia de l’amo i de l’educació de l’animal. També hem de …

No serà necessari presentar l’assegurança del cotxe a la ITV: es comprovarà directament al Registre de la DGT

No és necessari presentar cap mena de justificant. Des dels propis centres d’inspeccions tècniques es comprova en directe.

Quines són les proves que s’exigeixen per a passar la ITV

Tots els vehicles han de sotmetre’s a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La periodicitat depèn de l’antiguitat del vehic Els automòbils i les motocicletes han de passar la ITV quatre anys després de la seva matriculació. A partir de llavors, la inspecció ha d’efectuar-se cada dos anys; una vegada aconsegueixen la dècada, la ITV …

Aquests són els tràmits que has de fer per donar de baixa el cotxe

És possible que el teu cotxe tingui molts anys o que decideixis canviar-lo per un d’híbrid o elèctric, ja que les restriccions de mobilitat per a determinats vehicles són cada vegada més.

En una catàstrofe natural, qui assumeix els danys?

A Espanya la cobertura d’aquests danys l’assumeix el Consorci de Compensació d’Assegurances.

La mort per suïcidi està coberta per l’assegurança de vida? Depèn del cas

Malgrat que la llei exclou aquesta opció durant el primer any, hi ha circumstàncies que poden obligar la companyia d’assegurances a pagar la pòlissa