05/02/24

A l’hora de llogar una casa, quines assegurances hi ha per protegir la nostra tranquil·litat?

La protecció de l’habitatge correspon al propietari. El propietari és el responsable de mantenir-ne la integritat i les bones condicions. Per això, el seu principal interès serà triar una pòlissa d’assegurança de llar que inclogui cobertures per al continent. Si l’habitatge es lloga moblat, també serà interès del propietari tenir cobertura pels danys que pugui patir el contingut, és a dir, els seus estris de cuina, mobiliari, electrodomèstics o tot allò que hagi deixat a l’habitatge.

El llogater s’ha d’ocupar dels seus béns propis. Independentment de les cobertures que tingueu contractades o no el propietari, és aconsellable que tingui la seva pròpia assegurança de llar que cobreixi el contingut, és a dir, els danys que puguin patir els mobles, equips informàtics, roba, joies, etc.

Ja tenim clar com protegir els béns. Però què passa quan causem danys a un tercer? Aquí la línia la marca la causa dels danys. El trencament d’una canonada de la calefacció que provoqui una humitat al veí és cosa de l’habitatge, és a dir, del propietari. I què passa si el llogater es deixa l’aixeta oberta? En aquest cas, la pòlissa del propietari no ho cobriria, ja que seria responsabilitat del causant del dany.

Tenir una assegurança de llar no és obligatori per llei, però si que és molt recomanable. I encara que els propietaris no ho poden imposar, sí que pot estar entre les condicions que es pacten a l’hora de signar el contracte de lloguer.