No serà necessari presentar l’assegurança del cotxe a la ITV: es comprovarà directament al Registre de la DGT

puerta de garaje con rótulo de la ITV

Els operaris de la ITV podran consultar en el Registre de la DGT aquest document.

Des dels propis centres d’Inspeccions Tècniques es comprova, en directe i en el moment de la ITV, si el conductor del vehicle ha contractat el segur pertinent per a circular.

L’accés a aquesta informació està disponible en el Registre de la DGT al qual tenen accés els operaris d’aquests centres. En el cas de no tenir cap segur contractat, des d’AECA adverteixen que la inspecció no es durà a terme. Les multes per circular sense la ITV en regla ronden els 200 euros i la pèrdua de punts en el permís de conduir.

Des d’AECA han volgut recalcar la importància de superar la ITV i, al mateix temps, de comptar amb una assegurança de cotxe o de moto (evidentment, perquè sense aquest últim no hi haurà renovació de la ITV). De moment, l’absentisme en la inspecció es xifra entorn a un 40% dels conductors. (1 de cada 3 vehicles circulen sense cap control sobre el seu estat).

Quins papers has de portar a la guantera del cotxe?

L’únic document que és essencial i obligatori presentar a l’hora de passar la ITV és l’original de la targeta de la inspecció tècnica. També és aconsellable portar el permís de circulació, ja que serveix per comprovar que el vehicle està en perfecte estat i s’ajusta a les característiques que el descriuen.

En cas que no es disposi del permís de circulació, els operaris de la ITV podran consultar aquest document al Registre de la DGT. Si no es disposa del document original, també es pot presentar una còpia confrontada. Així doncs, l’únic document que és veritablement obligatori i necessari portar la ITV és la targeta de la inspecció tècnica del vehicle. 

Font: 20minutos, motor y movilidad.

 

Quines són les proves que s’exigeixen per a passar la ITV

Tots els vehicles han de sotmetre’s a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La periodicitat depèn de l’antiguitat del vehic

Els automòbils i les motocicletes han de passar la ITV quatre anys després de la seva matriculació. A partir de llavors, la inspecció ha d’efectuar-se cada dos anys; una vegada aconsegueixen la dècada, la ITV es requereix anualment. En el cas dels vehicles industrials, s’estableix una programació de revisions més freqüent.

En portar el vehicle a la ITV es revisa la carrosseria, xassís i exterior; l’interior; l’enllumenat i la senyalització; les emissions; el sistema de frenat; la direcció; l’eix, rodes, pneumàtics i suspensió; i el motor i la transmissió.

Des de mitjan maig de 2023 hi ha dues proves més:

Sistema de trucada d’emergència (eCall): Requisit obligatori únicament per a aquells homologats a partir del 2018.

Recopilació de dades OBFCM (On-Board Fuel Consumption Ficar): OBFCM només s’aplica als que van ser matriculats des de gener de 2021.

Què es revisa en passar la ITV

Des de l’AECA-ITV resumeixen en 10 passos el procés de la inspecció tècnica de vehicles i els elements que es comproven. Insisteixen que, durant el procés, no s’efectua el desmuntatge de cap element.

 • 1. Identificació del vehicle: Es comprova que la marca, model, número de bastidor i matrícula del vehicle coincideixin amb els indicats en la documentació.
 • 2. Condicionament exterior, carrosseria i xassís: Es verifica que no hi hagi defectes d’oxidació i corrosió que puguin comprometre la seguretat del vehicle, així com arestes vives perilloses per als vianants. A més, s’examina l’estat de les portes i els seus mecanismes.
 • 3. Visibilitat: S’examina l’estat de les llunes i el parabrisa, així com el correcte funcionament dels eixugaparabrises i lavaparabrisas. A més, s’inspeccionen els miralls retrovisors.
 • 4. Condicionament interior: Es revisen elements com els seients i els cinturons de seguretat. També es verifica que no hi hagi res obstaculitzant el camp visual.
 • 5. Enllumenat i senyalització: Es chequea l’orientació, funcionament i homologació dels dispositius d’il·luminació i senyalització.
 • 6. Emissions contaminants: Es mesuren els nivells d’emissions per a comprovar que siguin inferiors als límits establerts d’acord amb la data de fabricació i el tipus de combustible del vehicle. També es verifica el nivell de soroll.
 • 7. Dispositius de frenat: Es comprova l’eficàcia, estat i funcionament del sistema de frenat.
 • 8. Direcció: Se supervisa el seu estat i funcionament, així com les possibles folgances dels elements de la direcció del vehicle.
 • 9. Eixos, rodes, pneumàtics i suspensió: S’observa l’estat general dels eixos, rodes i dels diferents components de la suspensió. També que els pneumàtics siguin els homologats.
 • 10. Motor i transmissió: Es comprova l’estat del motor, la bateria i el dipòsit de combustible. També es verifica el sistema de fuita i la transmissió.
 • 11. Altres components: Depenent del tipus de vehicle, es comproven els components i documentació específica (tacògraf, limitador de velocitat, control electrònic d’estabilitat, etc. ).

Làmines adhesives solars en el parabrisa davanter.

A més en l’última versió del ‘Manual de Procediment de la ITV’ s’han actualitzat les condicions per a la instal·lació de làmines adhesives solars en el parabrisa davanter. Abans, només estaven permeses en vehicles conduïts per persones diagnosticades amb lupus. Ara s’ha ampliat la possibilitat de col·locar làmines en altres casos de malalties que tinguin efectes equivalents en termes d’exposició als raigs UV, sempre que estiguin homologades. Els propietaris del vehicle deuran, a més, justificar la necessitat mèdica d’instal·lar aquesta protecció addicional.

Font: Revista Consumer

Aquests són els tràmits que has de fer per donar de baixa el cotxe

desguace de coches
És possible que el teu cotxe tingui molts anys o que decideixis canviar-lo per un d’híbrid o elèctric, ja que les restriccions de mobilitat per a determinats vehicles són cada vegada més. Però sigui quin sigui el motiu pel qual decideixis canviar d’automòbil, has de saber que has de donar de baixa l’anterior. La baixa definitiva s’ha de tramitar en un CAT o Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles. En aquests centres s’ocupen de fer tots els tràmits; fins i tot el de recollir el vehicle antic a casa teva. I és una gestió gratuïta. Però, a més, fins i tot pots obtenir un petit ingrés, ja que el desballestador el pot taxar i oferir-te’n una compensació.

On puc donar de baixa el cotxe?

La gestió per donar de baixa el cotxe s’ha de fer obligatòriament a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CAT) perquè el desballestin i reciclin.Aquests centres t’entregaran un certificat de destrucció i ells mateixos s’encarregaran de notificar-ho a la Direcció General de Trànsit (DGT).I quan el vehicle ja s’hagi reciclat, s’emetrà un document oficial denominat baixa definitiva del cotxe. El CAT al qual hagis anat t’enviarà aquest justificant, bé per correu electrònic, bé per correu postal.

Com puc tenir la baixa definitiva?

Per donar de baixa el teu automòbil de manera definitiva no sempre s’ha d’anar personalment a aquests centres de tractament de vehicles, sinó que pots organitzar la recollida i el reciclatge del teu cotxe des dels mateixos webs d’aquests centres.I de la mateixa manera que quan la gestió és presencial, t’han d’entregar el certificat de destrucció i la baixa definitiva del turisme. Si reps els dos documents, ja no caldrà que et comuniquis amb la DGT.En cas que no sigui possible emetre la baixa definitiva de manera electrònica, has d’anar a la DGT i presentar el certificat de destrucció a l’oficina de la teva localitat, on emetran la baixa definitiva manualment.

Qui ha de fer la baixa del cotxe?

Donar de baixa el cotxe és una gestió personal, tot i que si la persona titular del vehicle no ho pot fer per qualsevol circumstància, és possible delegar-ho en una altra persona.

Quins documents es necessiten?

Per dipositar el vehicle en un desballestador autoritzat del territori nacional a fi d’efectuar-ne després el desballestament, es necessita tant la identificació de la persona propietària com la documentació de l’automòbil.

Quant costa donar de baixa un cotxe?

Donar de baixa un cotxe no costa res. Més aviat és al contrari. I és que “es pot obtenir un ingrés pel vehicle, ja que els desballestadors el poden taxar i oferir-ne una compensació”.

Donar de baixa un vehicle històric

Si tens un vehicle d’època o històric i el vols destinar a una col·lecció (o exhibir-lo), no l’has de portar a cap CAT, ja que els cotxes dipositats aquí es desballesten i es reciclen. Per donar de baixa un automòbil històric cal que vagis a la Direcció de Trànsit de la teva província i que en sol·licitis la baixa per registre electrònic, com assenyalen a la DGT.* Per Blanca Álvarez