Condicions Promoció Primero EROSKI

BASES DE LA PROMOCIÓ

Aquesta promoció és vàlida per a:

Socis EROSKI club de menys de 75 anys. A la pòlissa OBLIGATÒRIAMENT hi ha d’haver assegurada la persona titular de la targeta EROSKI club.
Noves persones assegurades. S’entén per nova persona assegurada la persona que no ho hagi estat de cap altra pòlissa Sanitas en els 6 mesos anteriors a la contractació d’aquesta promoció.
Promoció no aplicable a pòlisses col·lectives.